July 30, 2011

“ศรีวิชัยเกมส์” ครั้งที่ ๕ • กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (๒๕๕๓) ณ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ขนอม) | the 5th “Srivijaya Games” • Thailand RMUTSV Games @ Khanom
ศรีวิชัยเกมส์ ครั้งที่ ๕
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี ๒๕๕๓
๙ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๓
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
[ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ขนอม) ]

the 5th “Srivijaya Games”
• Thailand RMUTSV Games 2010
@ RMUT Srivijaya Nakhon Si Thammarat Campus (Khanom)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬา “ศรีวิชัยเกมส์ ครั้งที่ 5” ซึ่งเป็นกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและ สร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ โดยมีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 9-15 สิงหาคม 2553

ทำการแข่งขัน 14 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา บาสเกตบอล ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด เซปัคตะกร้อ เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน มวยสากลสมัครเล่น เปตอง ลีลาศ หมากกระดาน เรือพาย โดยมีนักกีฬาจาก 11 คณะ 3 วิทยาลัย เข้าร่วมชิงชัย โดยในพิธีเปิดการแข่งขันวันอาทิตย์ ที่ 15 สิงหาคม 2553 ได้รับเกียรติจาก นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป


No comments:

Post a Comment