July 29, 2011

การแข่งขันกีฬานักเรียนระหว่างประเทศแห่งอาเซียน ครั้งที่ 1 • the 1st ASEAN School Games 2009, Suphanburi, Thailand


การแข่งขันกีฬานักเรียนระหว่างประเทศแห่งอาเซียน ครั้งที่ 1

22 - 27 ก.ค. 2551 ประเทศไทย โดยจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียนระหว่างประเทศอาเซียนหริอ เอเซี่ยน สกูลเกมส์ (1st ASEAN School Games 2009) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก

มีประเทศสมาชิกอาเซียน 5 ประเทศ ได้แก่ บรูไน ดารุสสลาม, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, สิงคโปร์, เวียดนามและไทยเข้าร่วมการแข่งขัน ใน 10 ประเภทกีฬา 116 เหรียญทอง

เมื่อจบการแข่งขันไทยได้เป็นเจ้าเหรียญทองโดยคว้าไปทั้งหมด 72 เหรียญทอง 42 เหรียญเงิน 40 เหรียญทองแดง


No comments:

Post a Comment