July 26, 2011

“นครสวรรค์เกมส์” • กีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 | NakhonSawan Games 2010 • the 13th Thailand Sports Schools Games“นครสวรรค์เกมส์”
การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13
ระหว่างวันที่ 1 – 10 สิงหาคม 2553
ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

No comments:

Post a Comment