July 29, 2011

“แม่วังเกมส์” • กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 26 ณ มทร.ล้านนา ลำปาง | “Mae Wang Games” • the 26th Thailand RMUTL Games @ RMUT Lanna Lampang“แม่วังเกมส์”
• กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 26
| “Mae Wang Games” • the 26th Thailand RMUTL Games

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 26 ภายใต้ชื่อ แม่วังเกมส์ ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. – 8 ธ.ค. 2552 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปางและสนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง
จัดการแข่งขันทั้งหมด 15 ชนิดกีฬาประกอบด้วย เทนนิส เทเบิลเทนนิส เปตอง ตะกร้อลอดบ่วง วอลเลย์บอลชายหาด ฟุตซอล แบตมินตัน ผู้นำเชียร์ หมากรุก หมากล้อม ตะกร้อ กรีฑา วอลเลย์บอล บาสเกตบอล และฟุตบอล โดยมีนักกีฬาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาทั้ง 6 เขตพื้นที่ประกอบด้วย เขตพื้นที่เชียงราย เขตพื้นที่ภาคพายัพเชียงใหม่ เขตพื้นที่ตาก เขตพื้นที่พิษณุโลก เขตพื้นที่น่าน และเขตพื้นที่ลำปาง เข้าร่วมการแข่งขัน

วัตถุประสงค์หลักของการจัดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลแห่งประเทศไทย และเป็นการเชื่อมความรักความผูกพัน และสามัคคีของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาทั้ง 6 เขตพื้นที่สัญลักษณ์
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 26 แม่วังเกมส์
เป็นรูปคบเพลิง ซึ่ง ประกอบไปด้วย ไฟในคบเพลิง 6 สี ซึ่งเป็นสีประจำของทั้ง 6 เขตพื้นที่ ได้แก่ สีแดง – เชียงราย, สีเทา – ภาคพายัพ, สีเขียว – พิษณุโลก, สีม่วง – ลำปาง, สีเหลือง – น่าน และสีน้ำเงิน – ตาก และตรงกลางของไฟคบเพลิงจะมีสัญลักษณ์ของราชมงคลล้านนาปรากฏอยู่ ซึ่งคบเพลิงในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ จะแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ของ 6 เขตพื้นที่ ในการแข่งขันกีฬาราชมงคลครั้งที่ 26 นี้

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552 ทางคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 26 ได้ตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์ และสัตว์นำโชคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผลตัดสินดังนี้
ตราสัญลักษณ์ คบเพลิง โดย นายวัชรินทร์ สิทธิตัน
สัตว์นำโชค ม้าคึกคัก โดย นายอนุรุทธ์ เอมอิ่ม

ข้อมูล: http://www.lpc.rmutl.ac.th/web51/news/view.php?id_view=1315


สัตว์นำโชค ม้าคึกคัก1 comment:

  1. เหมือนกีฬามหาวิทยาลัย"วลัยลักษณ์เกมส์"เปี๊ยบเลย -*-

    ReplyDelete