July 31, 2011

[Coin] เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระชนมายุ ๘๐ พรรษา • ๒๕๔๘ | 2005 • 80th Birthday Anniversary of HRH Princess Bejarataเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
พระชนมายุ ๘๐ พรรษา • ๒๕๔๘

| 2005 80th Birthday Anniversary of Her Royal Highness Princess Bejaratana


เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระชนมายุ 80 พรรษา ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2548 เพื่อเป็นที่ระลึกและเฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าวกระทรวงการคลังจึงได้อนุมัติให้กรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสดังกล่าว จำนวน 3 ชนิดราคา ดังนี้

1. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเงิน ชนิดราคา 600 ประเภทธรรมดา
2. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกโลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท ประเภทธรรมดา
3. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกโลหะสองสี (สีขาวและสีทอง) ชนิดราคา 10 บาท ประเภทธรรมดากลางเหรียญมีพระรูปสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงฉลองพระองค์ชุดไทย ทรงสายสะพายและสายสร้อยแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ พระอังสาเบื้องซ้ายประดับเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 6 ชั้นที่ 1 เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 7 ชั้นที่ 1 และเหรียญรัตนภรณ์ รัชกาลที่ 9 ชั้นที่ 1 ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี" เบื้องล่างมีรูปลายไทย


กลางเหรียญมีอักษรพระนาม "พ.ร." ภายใต้พระมงกุฎขัตติยราชนารี และมีพระวชิระ ดอกบัว และดารารัศมีประดับอยู่โดยรอบ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "พระชนมายุ ๘๐ พรรษา ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘" เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า "๑๐ บาท"และข้อความว่า "ประเทศไทย" ตามลำดับ

วันที่ประกาศใช้ : 8 กุมภาพันธ์ 2549
ปีที่ผลิต 2549 จำนวน ไม่เกิน 1,000,000 เหรียญ

ผู้ออกแบบ (หน้า) : นายทรงวุฒิ คงวัน
ผู้ออกแบบ (หลัง) : นายทรงวุฒิ คงวัน
ผู้ปั้นแบบ (หน้า) : นายทัศวงศ์ โยเซฟ
ผู้ปั้นแบบ (หลัง) : นายทรงวุฒิ คงวัน


No comments:

Post a Comment