July 28, 2011

พลศึกษาเกมส์ 36 • กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 | IPE Games 2011 • the 36th Thailand's Institute of Physical Education Games @ Chiang Maiการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35
ระหว่างวันที่ 5 - 14 สิงหาคม 2554
ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่พลศึกษาเกมส์ 36 • กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 | IPE Games 2011 • the 36th Thailand's Institute of Physical Education Games @ Chiang Mai


No comments:

Post a Comment