April 28, 2010

2010 — Royal Diamond Wedding Anniversary Commemorative Stamps


2010 — Commemorative Banknotes on the 60th Anniversary of the Royal Wedding and the Royal Coronation of HM the Kingธนบัตรที่ระลึกเนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคล
วันราชาภิเษกสมรส และวันบรมราชาภิเษกครบ ๖๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๕๓

April 25, 2010

Wild Wonders of Europe

Wild Wonders of Europe
Unseen, unexpected, unbelievable
2010 — Hans Christian Andersen's 205th Birthday


Hans Christian Andersen's 205th Birthday
Mediterranean GamesThe Mediterranean Games are a multi-sport games held every four years, mainly for nations bordering the Mediterranean Sea, where Europe, Africa and Asia meet.2001 Mediterranean Games
The XIV Mediterranean Games Tunis 2001.
The Games were held in Tunis, Tunisia from September 2 to 15, 2001.2005 Mediterranean Games
(Spanish: Juegos Mediterráneos)
The XV Mediterranean Games Almería 2005.
The Games were held in Almería, Spain from June 24 to July 3, 2005.


2009 Mediterranean Games
(Italian: Giochi del Mediterraneo)
The XVI Mediterranean Games Pescara 2009.
The Games were held in Pascara, Italy from 25 June to 5 July, 2009.

The Seub Nakhasathien Foundationเป็นรูปกวางผาโผนสู่เปลวเพลิง

โดยมีใบไม้สีทึบประกอบขึ้นเป็นฉากราตรีประดับดาว

ออกแบบโดย คุณปัณยา ไชยะคำ เพื่อนสนิทคนหนึ่งของคุณสืบ นาคะเสถียร

ตัวอักษร "มูลนิธิสืบนาคะเสถียร" คือ กิ่งก้านที่ใบไม้นั้นผลิออกมา

กวางผา เป็นงานวิชาการสัตว์ป่าชิ้นแรก ๆ ของ สืบ นาคะเสถียร

เปลวไฟ หมายถึง อุปสรรคที่จะต้องฟันฝ่า ชีวิตของนักต่อสู้ที่เด็ดเดี่ยวเหมือนกวางผา ซึ่งกล้ากระโดดผ่านเปลวเพลิงลงสู่ลำนํ้า

ดวงดาว หมายถึง จักรวาลและวัฏจักรแห่งธรรมชาติ เส้นทางแห่งกาลเวลาซึ่งประกอบ ไปด้วยอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

ใบหญ้าด้านล่าง หมายถึง ที่อยู่ของกวางผาเป็นสิ่งแวดล้อมโดยธรรมชาติซึ่งเกื้อกูลชีวิต

ยอด แหลมสุดของใบไม้เป็นรูปทรงใบปอสา หมายถึง ป่าไม้บนยอดดอยและที่ออกแบบให้ริ้วลายทั้งหมดมีลักษณะเป็นตัวกนก แสดงให้เห็นว่าศิลปะนั้นงอกงามมาจากธรรมชาตินั่นเอง20 ปี การจากไปของ สืบ นาคะเสถียร
(1 กันยายน 2533 - 2553)

April 10, 2010

2010 — มหกรรมปลาไทยคืนถิ่นลุ่มน้ำเจ้าพระยา


มหกรรมปลาไทยคืนถิ่นลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ไฮไลต์ของงาน คือการปล่อยพันธุ์ปลาไทยขนาดใหญ่ 9 ชนิด จำนวน 9 ล้านตัว ได้แก่ ปลากะโห้ ปลาเทพา ปลาเทโพ ปลากระเบนน้ำจืด ปลานวลจันทร์น้ำจืด ปลาตะเพียน ปลาม้า ปลาเค้าดำ ปลาบู่ ลงสู่แม่น้ำเจ้พระยา ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนโครงการฟื้นฟูปลาไทยซึ่งดำเนินการ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยเกี่ยวกับพันธุ์ปลาไทยที่เหลือน้อยและใกล้สูญพันธุ์ ทั้งนี้ กรมประมงได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ รวมถึงองค์กรประเทศเพื่อนบ้านในการวิจัยเพาะพันธุ์ปลาไทยที่สูญพันธุ์ไปแล้ว จากแม่น้ำเจ้าพระยาทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ เสือตอลายใหญ่ หวีเกศ และหางไหม้ รวมถึงฟื้นฟูพันธุ์ปลาไทยที่สำรวจพบว่าเหลือน้อยใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งปัจจุบันสามารถเพาะพันธุ์ได้แล้วทั้งสิ้น 64 ชนิด รวมจำนวนที่ปล่อยคืนกลับสู่ลุ่มน้ำต่างๆ ประมาณ 20 ล้านตัวต่อปีApril 8, 2010

Munich 1972 — Summer Olympic Games
The 1972 Summer Olympics (the Games of the XX Olympiad)
Munich, West Germany
August 26 to September 11, 1972.

München 2018 — Winter Olympic Applicant City

Bidding Logo CompetitionApril 5, 2010

2007 — 120th Anniversary Thailand-Japan Diplomatic Relations120th Anniversary Thailand-Japan Diplomatic Relations

๑๒๐ ปี ความสัมพันธ์การทูตไทย-ญี่ปุ่น


----------

ศาลาไทยที่ Ueno Zoo

April 3, 2010

Japan - Danube Friendship Year 2009


"Japan-Danube Friendship Year 2009"
Austria-Bulgaria-Hungary-Romania

The logo symbolizes the graceful Danube, which flows through Austria, Hungary, Bulgaria and Romania, and the cherry blossoms which is widely known in these countries as a symbol of Japan. It represents a beautiful harmony created by these symbols.


Japan-Danube 2009

April 2, 2010

2010 — the 38th National Book Fairงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (ประจำปี 2553)
ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - วันที่ 6 เมษายน 2553

2010 — 15th Anniversary Mekong River Commission (MRC)

2010 — 15th Anniversary of Mekong River Commission (MRC)2008 — Bangkok Art and Culture Centreหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
(Bangkok Art and Culture Centre)

BACC: Bangkok Art and Culture Centre

พระนามาภิไธยย่อ สธ • HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn's Royal Cypher


พระสัญลักษณ์ประจำพระองค์
พระนามาภิไธยย่อ สธ ภายใต้มงกุฎขัตตินารี ไม่มีพระจอน

| ทรงพระเจริญ |
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
พระชนมายุ ๕๕ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๓

| Long Live our Beloved Princess |
HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn's Birthday[สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับเหรียญรางวัล มิตร นานาชาติ 10 อันดับแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน ("Chinese Connection - Top Ten International Friends of China" Award) ที่รัฐบาลจีน ทูลเกล้าฯ ถวาย เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๒
ภาพจาก นิตยสาร ขวัญเรือน]


Chinese Connection - Top Ten International Friends of China


------------------------------------------


ตราประจำพระองค์ สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี
ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับตราประจำพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ