December 9, 2015

งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก • Cremation Ceremony for the Late Supreme Patriarch Somdet Phra Nyanasamvaraงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

The Cremation Ceremony for the Late Supreme Patriarch Somdet Phra Nyanasamvara


งานพระราชพิธี พระราชทานเพลิงพระศพ ๑๕-๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
การพระราชกุศลพระอัฐิและบรรจุพระสรีรางคาร ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เป็นผู้ออกแบบ 


  
Road closures for funeral rehearsal | Bangkok Post: news
  http://www.bangkokpost.com/news/transport/776829/road-closures-for-funeral-rehearsal

November 7, 2015

[Stamp 2015 #1085] ตราไปรษณียากร ชุด ปีใหม่ 2559 (ชุดที่ 1) ‘พืชตระกูลขิง’ • New Year 2016 Postage Stamps (1st Series) ‘Gingers (Zingiberaceae)ชุด “พืชตระกูลขิง” ชนิดราคา 3 บาท 12 ดวง ออกจำหน่าย 23 พ.ย. 2558

แสตมป์ปีใหม่ 2559 (ชุดที่ 1) ภาพวาดดอกขิง-ข่านานาพันธุ์สีสวยสดจาก “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์” จ.เชียงใหม่ เพื่อต้อนรับศักราชใหม่แห่งการเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พ.ศ. 2559 จัดทำเป็นภาพต่อเนื่องคละแบบในแผ่นเดียวกัน ราคาชุดละ 36 บาท (3 บาท 12 แบบ) พร้อมซองวันแรกจำหน่าย 59 บาท (2 ซอง) 


Design 1: เปราะภูดอกขาว Plateau Ginger - Boesenbergia alba (K.Larsen & R.M. Sm) Mood & L.M. Prince
Design 2: เปราะภูอ่างขาง Ground Ginger - Etlingera araneosa (Baker) R.M. Sm
Design 3: ข่าใหญ่ Malacca Alpinia - Alpinia malaccensis (Burm.f) Roscoe var. malaccensis
Design 4: ไอยริศ Princess Ginger - Zingiber sirindhorniae Triboun & Keerat.

Design 5: ว่านเข้าพรรษา Siam Platinum - Curcuma supraneeana (W.J. Kress & K. Larsen) Škorničk.
Design 6: มหาหงส์เหลือง  Yellow Butterfly Ginger - Hedychium flavescens Carey ex Roscoe
Design 7: Moon Ginger - Monolophus appendicuatus (K. Larsen & Triboun) Veldk & Mood
Design 8: ข่าลิง Lesser Ginger - Alpinia conchigera Griff.

Design 9: กาหลาดำ Rose Torch Ginger - Etlingera hemisphaerica (Blume) R.M. Sm.
Design 10: กระเจียวบัว Siam Tulip - Curcuma alismatifolia Gagnep.
Design 11: กระทือช้าง Beehive Ginger - Zingiber spectabile Griff.
Design 12: หงส์ผาคำ Rhynchanthus - Rhynchanthus longiflorus Hook.f.

October 25, 2015

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก • Somdet Phra Nyanasamvara (Charoen Suvaḍḍhano), the 19th Supreme Patriarch of ThailandSomdet Phra Nyanasamvara Somdet Phra Sangharaja 
Sakalamahasanghaparinayaka (Charoen Suvaḍḍhano) 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
(เจริญ สุวฑฒฺโน)

Somdet Phra Yannasangwon Somdet Phra Sangkharat 
Sakonlamahasangkhaparinayok (Charoen Suwatthano); 
lit. "His Holiness Phra Yannasangwon, the Supreme Patriarch, the Head of all Members of the Sangha"

3 October 1913 – 24 October 2013
 the 19th Supreme Patriarch of Thailand. 

He was appointed to the position in 1989 by King Bhumibol Adulyadej. 

๑ ศตวัสสา "สุวัฑฒนมหาเถรา" สังฆบดี

สังฆบิดรบวรสงฆ์องค์ประเสริฐ
พระผู้เลิศพระสัทธรรมคำสั่งสอน
องค์ "สมเด็จพระญาณสังวรฯ"
ผู้สุนทรศากยบุตรวิสุทธิญาณ

เจ้าพระคุณ "สุวัฑฒนมหาเถร" ผู้ปราดเปรื่อง
ศีลาจริยวัตรเนื่องนิจรำพันเกินขับขาน
คุณานุคุณอเนกอนันต์พันตระการ
ร้อยดวงมาลย์สาธุการบูชาองค์

สามตุลาวโรกาสพิลาสบรรจบ
ชนน้อมนบพระทรงศีลบดีสงฆ์
"สมเด็จพระสังฆราช" ศาสนธำรง
พระผู้ทรงเนื้อนาบุญการุณยธาร

ร้อยพระชันษาพุทธบริษัทมนัสน้อม
กายยอกรพร้อมวจีฤดีศานติ์
วอนไตรรัตน์อภิรักษ์พระทรงญาณ
บวรกาลพันวัสสาทีฆายุเทอญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
(สมเกียรติ อธิพัชร์ คงสวัสดิ์ : ประพันธ์) 

August 9, 2015

๔๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน • 40th Anniversary of Thailand - China Diplomatic Relations ๔๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน 
40th Anniversary of Thailand - China Diplomatic Relations 

the 40th Anniversary of the Establishment of Diplomatic Relations between the Kingdom of Thailand and the People’s Republic of China.

March 28, 2015

[Stamp 2015 #1064] พระราชพิธีฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๕๘ • The Celebrations of the Auspicious Occasion of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn's 5th Cycle Birthday Anniversaryแสตมป์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
เครื่องราชูปโภคในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

พานพระศรีทองคำลงยา เครื่องพร้อมหีบพระศรีทองคำลงยา ตราพระจุลมงกุฎฝังเพชร
ขันสรงพระพักตร์ทองคำลงยา พร้อมพานรอง
ขันน้ำเสวยทองคำลงยา พร้อมพานและจอก
กากระบอกทองคำลายสลัก
ที่ชาทองคำ เครื่องพร้อม
พระสุพรรณศรีทองคำลงยา