July 30, 2011

“สิงหลาเกมส์” • การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 รอบคัดเลือกภาค 4 | “Singla Games” • the 40th Thailand National Games (Southern qualification)“สิงหลาเกมส์”
• การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 รอบคัดเลือกภาค 4

“Singla Games”
the 40th Thailand National Games (Southern qualification)

ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2554

เพื่อคัดเลือกนักกีฬาใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ในระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2554 ที่จังหวัดขอนแก่น


นายวิญญู ทองสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา ได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 รอบคัดเลือกภาค 4 ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2554 เพื่อคัดเลือกนักกีฬาใน 14 จังหวัดภาคใต้ ไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ในระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2554 ที่จังหวัดขอนแก่น โดยการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 รอบคัดเลือกภาคใต้ในครั้งนี้ จังหวัดสงขลาใช้ชื่อการแข่งขันว่า “สิงหลาเกมส์” ใช้สนามกีฬาสำคัญๆ ของจังหวัด เช่น สนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมืองสงขลา สนามกีฬาจิระนคร เทศบาลนครหาดใหญ่ และสนามกีฬาในอำเภอต่างๆ ทั่วทั้งจังหวัด เป็นสนามแข่งขัน มีนักกีฬาจาก 14 จังหวัดภาคใต้ กว่า 3,500 คน มาร่วมแข่งขันกีฬา จำนวน 41 ชนิดกีฬา เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอลชายหาด บาสเกตบอล กรีฑาทั้งประเภทลู่และประเภทลาน ซึ่งผู้ชนะในแต่ละประเภทกีฬา จะได้เป็นตัวแทนนักกีฬาของภาคใต้ไปร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ปลายปีนี้ ที่จังหวัดขอนแก่น


จังหวัดสงขลา ขอเชิญชาวใต้ ชมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 รอบคัดเลือก ภาค 4 - สิงหลาเกมส์ - http://www.sator4u.com/forums/index.php?topic=4547.0

No comments:

Post a Comment