July 25, 2011

การแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 22 ประจำปี 2553 • 2010: the 22nd Princess Cup Sepaktakraw Championshipการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ครั้งที่ 22 ประจำปี 2553
ระหว่างวันที่ 25-30 พฤษภาคม 2553
ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานคร

สมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย (สตท.)


No comments:

Post a Comment