July 28, 2011

พลศึกษาเกมส์ 34 • การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 | Palasuksa Games 2010 • the 34th Institute of Physical Education Gamesพลศึกษาเกมส์ 34
• การแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34
Palasuksa Games 2010
• the 34th Institute of Physical Education Games

26 มิถุนายน 2552 เวลา 17.00 น. - 20.00 น.
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

No comments:

Post a Comment