July 26, 2011

"๑๒ นักษัตรเกมส์" • กีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒ | '12 Naksat' Games 2009 • the 12th Thailand Sports Schools Games @ Nakhon Si Thammarat"12 นักษัตรเกมส์"
การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
ระหว่างวันที่ 4 - 13 สิงหาคม 2552 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช


โรงเรียนกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

โรงเรียนกีฬาในสังกัดสถาบันการพลศึกษา
1. โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
2. โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
3. โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
4. โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
5. โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
6. โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
7. โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
8. โรงเรีนยกีฬาจังหวัดลำปาง
9. โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา
10. โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
11. โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง

โรงเรียนกีฬาอื่นๆ
1. โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม
2. โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา
3. โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
4. โรงเรียนเทศบาลทุ่งสง
5.โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฏร์ธานี
6. โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

โรงเรียนกีฬาจากต่างประเทศ
1. โรงเรียนกีฬาประเทศสิงคโปร์
2. โรงเรียนกีฬาประเทศมาเลเซีย บูกิจจาริน
3. โรงเรียนกีฬาประเทศบรูไน
4. โรงเรียนกีฬาประเทศมาเลเซีย บันดาพี นาวา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

No comments:

Post a Comment