May 31, 2016

ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ • Commemorative Banknote in the Seventieth Anniversary Celebrations of His Majesty’s Accession to the Throne 9th June 2016

ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ  ๗๐ ปี
๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

Commemorative Banknote in
the Seventieth Anniversary Celebrations of His Majesty’s Accession to the Throne
9th June 2016


เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ธปท. ได้จัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา ๗๐ บาท จำนวน ๒๐ ล้านฉบับ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าว


ภาพด้านหน้าธนบัตร เชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพ ฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ ทรงเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ และพระสังวาลปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ เป็นภาพประธาน

ภาพด้านหลังธนบัตร เชิญพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ทรงพระแสงขรรค์ชัยศรี ทรงยืนเบื้องหน้าพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ


ธนบัตรที่ระลึกฯ นี้ มีความกว้าง 89 มิลลิเมตร ความยาว 162 มิลลิเมตร และมีลักษณะต่อต้านการปลอมแปลง ที่สำคัญดังนี้

1. ภาพประธานด้านหน้าและด้านหลัง พิมพ์ด้วยลายพิมพ์เส้นนูน มีลักษณะคมชัด จะรู้สึกสะดุดเมื่อสัมผัสด้วยปลายนิ้วมือ

2. ตัวเลขไทย “๗๐” ที่ด้านหน้าและด้านหลังธนบัตร พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษ เมื่อพลิกไปมาจะเป็นประกายระยิบระยับ

3. ตัวเลขอารบิก “70” ที่ด้านหลังธนบัตร พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษสลับสีเมื่อพลิกไปมา จะเปลี่ยนจากสีทองเป็นสีเขียว

4. ภายในรูปพระครุฑพ่าห์ที่ด้านหน้าธนบัตร มีตัวเลขแฝงเป็นตัวเลขอารบิก “70” ซ่อนไว้จะมองเห็นได้เมื่อเอียงธนบัตรเข้าหาแสงสว่าง

5. ลายรัศมีและลายพื้นเบื้องหลังภาพประธานทั้งด้านหน้าและด้านหลังธนบัตร จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเรืองแสง เมื่อส่องภายใต้รังสีเหนือม่วง

ธปท. จะนำธนบัตรที่ระลึกฯ ออกใช้ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 โดยจ่ายแลกพร้อมแผ่นบรรจุในราคา 100 บาท รายได้ส่วนต่างจากการจ่ายแลกธนบัตรทั้งหมดจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  


The front of the banknote depicts the portrait of His Majesty King Bhumibol Adulyadej in the uniform of the Supreme Commander of the Armed Forces, the Royal House of Chakri gown with the Most Illustrious Order of the Royal House of Chakri, and the Knight Grand Cordon (Special Class) of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao breast chain.

The portrait of H.M. the King in full regalia holding the Sword of Victory, standing in front of the Phuttan Kanchanasinghat Throne inside the Paisan Taksin Hall is illustrated on the reverse of the banknote.

The size of this 70-Baht commemorative banknote is 89 x 162 mm with major security features as follows;

1. Raised Print: On both sides, H.M. the King’s portraits printed with the intaglio printing process can easily be felt by touch.
2. Glitter Ink: Thai numeral “๗๐” on both sides will sparkle dazzlingly upon tilting. 

3. Color-shifting Ink: Arabic numeral “70” on the reverse side is changed from gold to green upon tilting.
4. Latent Image: Hidden numeral “70” inside the Garuda on the front side becomes visible when the note is viewed from a certain angle.

5. Fluorescent Ink: Radial pattern behind the portrait on both sides will glow yellow under ultraviolet light.


เชิญสั่งจองด่วน!! ธนบัตรฉบับพิเศษ เฉลิมฉลอง “70ปี” ครองราชย์ http://www.chiangmainews.co.th/page/archives/489676 via @Live_Chiangmai
ออกธนบัตรเฉลิมพระเกียรติ ฉลองครองราชย์'ในหลวง'70ปี http://www.dailynews.co.th/economic/400988 via  @dailynewstwit


May 21, 2016

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ • The Celebrations on the Auspicious Occasion of Her Majesty the Queen's 84th Birthday Anniversary 12th August 2016 (B.E. 2559)
ตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา (๗ รอบ)
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

Royal Ceremonial Emblem in Commemoration of  the Celebrations on the Auspicious Occasion of 
Her Majesty the Queen's 84th (7th Cycle) Birthday Anniversary 
12th August 2016 (B.E. 2559)


อักษรพระนามาภิไธย ส.ก. อักษร ส. ถมสีครามเข้ม เป็นสีแห่งวันพระราชสมภพ
อักษร ก. ถมสีขาว ซึ่งเป็นสีเดชของวันพระราชสมภพ

อักษรพระนามาภิไธย ส.ก. อยู่ภายใต้พระมหามงกุฎสีทอง ภายใต้พระมหามงกุฎประดิษฐาน พระแสงจักรตรี ว่าทรงสถิตอยู่ในพระบรมมหาราชวงศ์จักรี พระนามาภิไธย ส.ก. อยู่ภายในกรอบ วัชรรัตน์ ๗ ดวง ว่าทรงเจริญพระชนมายุได้ ๗ รอบ มีพื้นสีมอคราม (ฟ้า) เป็นสี วันพระราชสมภพ

นอกกรอบวัชรรัตน์ อลงกรณ์ประกอบหน้าราชหงส์ทองอยู่ทั้งซ้าย - ขวา ว่าทรงงามสง่า ดังราชหงส์ทอง หน้าราชหงส์มีกระหนกแนบ ห้อยพวงดอกไม้ทิพย์ อันมีดอกไม้ในพระนามเป็นอาทิ มีพรรณมอครามปนทอง

ถัดออกไปเป็นขอบเขียนอักษรสีทอง พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา (พุทธศักราช) ๒๕๕๙ ระบายพื้นด้วยสีหงชาด (ชมพู) อันเป็นศรีของวันพระราชสมภพ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในอภิลักขิตสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุบรรจบครบ ๘๔ พรรษา ดังมีเลขมหามงคลเขียน อยู่ใต้อักษรพระนามาภิไธย

อันเถาไม้ทิพย์ชื่อ จิตรลดา (ป.จิตฺตลตา) จิตรลดาวัลย์นี้ ตามตำาราว่าเป็นเครือเถาไม้ทิพย์มีอยู่ในจิตรลดาวัน ชื่อสวน ๑ ใน ๔ แห่ง ของพระอินทร์ หมายว่าสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเนาวนิเวศน์สถานชื่อ พระตำหนักจิตรลดาฯ อันเป็นที่ประทับเถาว์ไม้นี้ว่าเป็นเถาว์ไม้แห่งความหวังดุจด้วย สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นความหวังแห่งชนทั่วไปยังชนให้ชื่นใจเหือดหาย จากยากไร้ทรงกอปรศิลปและวิชาชีพพระราชทานให้ ประชาราษฎร์จึงน้อมใจ ถวายพระพรให้ทรงเจรญิพระชนม์ยิ่ง


ออกแบบโดย อาจารย์สมชาย ศุภลักษณ์อำไพพร
นายช่างศิลปกรรมอาวุโส
กลุ่มศิลปประยุกต์และเครื่องเคลือบดินเผา
สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร

  


ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙