January 11, 2011

งานเทศกาลยี่เป็งประจำปี 2552 "ประทีปเบิกฟ้า ยี่เป็งล้านนาเชียงใหม่ “ • Chiang Mai Yeepeng Festival 2009


รางวัลชนะเลิศ: นายถวัลย์ ดิษฐสุธรรม จังหวัดภูเก็ต
รางวัลรองชนะเลิศ: นางสาวชนัญญา ณะคำปา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนารางวัลรองชนะเลิศ: นายอนิรุทธิ์ เอมอิ่ม จังหวัดฉะเชิงเทรา


งานศิลปะและวัฒนธรรม กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) งานเทศกาลยี่เป็งประจำปี 2552 "ประทีปเบิกฟ้า ยี่เป็งล้านนาเชียงใหม่ “ โดยมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก

ผลการประกวด ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) งานเทศกาลยี่เป็ง: Yeepeng 2009 Logo CompetitionNo comments:

Post a Comment