January 24, 2011

2009 — 'นครสุโขทัยเกมส์' กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 • 'Nakhon Sukhothai Games' the 30th Thailand National Student Games2009 — 'นครสุโขทัยเกมส์' กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30
• 'Nakhon Sukhothai Games' the 30th Thailand National Student Games
2-10 กุมภาพันธ์ 2552
จังหวัดสุโขทัย และสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
สัญลักษณ์ / Logo:
วัดมหาธาตุ สัญลักษณ์แทนความเจริญรุ่งเรืองของเมืองสุโขทัยในอดีต โดยมีเส้นแสง ๓ เส้น ๓ สี เป็นสีธงประจำจังหวัดสุโขทัย และพระอาทิตย์ที่แสดงความยิ่งใหญ่ ทำให้รู้สึกถึงความอบอุ่นยามรุ่งอรุณเมื่อผู้คนได้มาเยือนนครสุโขทัยเกมส์ช้างศึก ในสมัยสุโขทัยปรากฏในศิลาจารึกเป็นช้างทรงที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีชนะขุนสามชนเจ้าเมืองฉอด จึงถือเป็นชัยชนะของเมืองสุโขทัย ชื่อ พลายมาศเมือง

No comments:

Post a Comment