March 6, 2010

the 20th Atom Games @ CMU


"ดอยสุเทพเกมส์"
การแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย
หรือ อะตอมเกมส์ ครั้งที่ 20 (พ.ศ. 2553)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20 - 25 มีนาคม 2553
No comments:

Post a Comment