March 19, 2010

2010 — 'มะขามหวานเกมส์' กีฬาเยาวขนแห่งชาติ ครั้งที่ 26 • 'MakhamWan Games' the 26th Thailand National Games


Makham Wan Games 2010
26th Thailand National Youth Games in Phetchabun
March 19th - 30th, 2010

"มะขามหวานเกมส์"
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๖ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
๑๙ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓


Logo
สัญลักษณ์การแข่งขัน
รูปพ่อขุนผาเมือง เคียงคู่รูปเจดีย์ทรงพุ่ม
ลายล้อมเส้นสายที่เชื่อมต่อด้วยสีทั้งสามเพื่อเป็นหนึ่งเดียว ประกอบด้วย


สีเขียว เป็นสีประจำ ของจังหวัดเพชรบูรณ์
สีเหลือง หมายถึง ความอบอุ่น เป็นมิตรกับผู้อยู่และผู้มาเยือน
สีแดง หมายถึง ความรัก ความสามัคคี และความเข็มแข็งของนักกีฬา

Mascot
หนุ่มนครบาล มีสีหน้ายิ้มแย้ม เพราะความสดใส ร่าเริงสนุกสนาน ตามอุปนิสัยของนักกีฬาวัยเยาวชน วัยสร้างสรรค์ มือขวาชูคบเพลิง หมายถึง ความพร้อมของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 26 “มะขามหวานเกมส์” สวมชุดเครื่องแต่งกายสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งเคยจะย้ายเมืองหลวงมาที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ในระหว่างสงครามโลก ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2487 เรียกว่า “นครบาล เพชรบูรณ์” คือ สวมเสื้อสีขาว กางเกงสีน้ำตาล และสวมหมวกสีน้ำตาล

No comments:

Post a Comment