March 20, 2010

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ • Suvarnabhumi Airport

New Logo: Suvarnabhumi Airport
(Sanskrit: Suvarṇa - Gold, Bhūmi - Land)

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


ตราสัญลักษณ์สนามบิน สุวรรณภูมิ

ความหมาย
• รูปร่างโดยรวมของตราสัญลักษณ์ เป็นรูปแบบเชิงนามธรรม แสดงถึงการบินการพุ่งทะยานขึ้น สื่อถึงความก้าวหน้าขององค์กร และการเป็นผู้นำทางการคมนาคม และการขนส่งทางอากาศ ซึ่งเป็นภารกิจหลักที่สำคัญ และยังสื่อถึงความเจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่งขององค์กร

• รายละเอียดของตราสัญลักษณ์ สื่อถึงความเป็นท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้อย่างลงตัว เพราะมีมุมมองที่แสดงถึงทัศนียภาพของ ท่าอากาศยานแฝงอยู่ โดยแถบเส้นสีน้ำเงิน 3 เส้นด้านล่างแสดงถึงรันเวย์ของท่าอากาศยาน แถบสีทองด้านบน 2 เส้น แสดงถึงเครื่องบินที่กำลังจอดนิ่งอยู่ ในบางมุมมองแถบเส้นสีน้ำเงินยังดูคล้ายส่วนหลังคาของอาคารของท่าอากาศยาน ด้วย

• เส้นสายของตราสัญลักษณ์ เป็นการผสมผสานรูปแบบทางศิลปะของไทย และสากล โดยมีส่วนที่แสดงออกถึงความเป็นไทย อันได้รับแรงบันดาลใจจากเส้นสายลายไทยมาประยุกต์ใหม่ให้เกิดเป็นความสากล สื่อถึงท่าอากาศยานนานาชาติประจำชาติไทย

ตัวอักษร
ตัวอักษรคำว่า ‘Suvarnabhumi’ ออกแบบขึ้นมาเป็นพิเศษ เพื่อประกอบกับตราสัญลักษณ์ โดยส่วนปลายของตัวอักษรมีการดัดแปลงเพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย สื่อถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นท่าอากาศยานประจำชาติไทยได้ชัดเจน

สี
- สีทอง (Copper Gold) เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรือง สื่อถึงดินแดนสุวรรณภูมิ อันเป็นชื่อของท่าอากาศยาน และแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองขององค์กร

- สีน้ำเงิน (Blue) เป็นสีแทนสัญลักษณ์ของความสุขุม ความรอบคอบ และมิตรภาพ สื่อถึงบุคลิกขององค์กรNo comments:

Post a Comment