October 19, 2010

เทศบาลนครตรัง | Trang Municipality
ตราสัญลักษณ์ เทศบาลนครตรัง

นางฟ้าถือดวงแก้ว หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองและสุขสมบูรณ์ของประชาชนในท้องถิ่น


โคมไฟบนเกาะกลางถนนพระรามหก ในเขตเทศบาลนครตรัง สร้างตามรูปแบบของตราประจำเทศบาลนครตรัง [ภาพจาก skyscrapercity.com]


ผังเมืองรวมเมืองตรังNo comments:

Post a Comment