March 6, 2010

Vancouver 2010 Olympic Winter Games

งานกีฬาใหญ่ที่เพิ่งจบไป กีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว 2010
ที่เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา
(12 - 28 กุมภาพันธ์ 2010)

โลโก้งานกีฬาครั้งนี้


สัญลักษณ์นำโชค (Mascot)โลโกเก่า (ระหว่างขั้นตอนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ)


นอกจากนี้ ระหว่างการแข่งขัน เว็บไซต์ Search Engine ชื่อดัง google.com
ยังได้เปลี่ยน ภาพโลโก้ ของตัวเองให้สอดคล้องกับการแข่งขันในครั้งนี้อีกด้วย
No comments:

Post a Comment