December 10, 2010

2010 — 'ชลบุรีเกมส์' กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 • 'Chonburi Games' the 39th Thailand National Games'ชลบุรีเกมส์'
กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39
9-19 ธันวาคม 2553

สัญลักษณ์การแ่ข่งขัน กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 39 "ชลบุรีเกมส์"

เป็นรูปลายเส้นหรือใบกำลังโต้คลื่น มีธงชาติพวยพุ่งออกจากเรือใบ มีสัญลักษณ์ กีฬาแห่งชาติอยู่ ภายใต้ธงชาติไทยใต้รูปเรือใบโต้คลื่น มีคำว่า “กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39” และ “ชลบุรีเกมส์”

สัญลักษณ์การแข่งขันมีความหมายดังนี้:
• ริ้วสีแสดง ขาว น้ำเงิน หมายถึง ราชอณาจักรไทย ที่แสดงถึความยิ่งใหญ่ ที่พวยพุ่งสู่สายตาชาวโลก
• ลายเส้นสีเหลืองแสดงรูปทรงเรือใบ หมายถึงเรือใบ ที่พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว ทรงใช้เข้าแห่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 ประเภท โอ.เค ที่หาดพัทยา ขนาดตัวเรือ ใบเรือ ย่อขนาดตามสัดส่วนจากเรือใบที่ทรงใช้แข่งขัน
• อักษร TH27 ในใบเรือ หมายถึง เรือประเทศไทย หมายเลขลำที่ 27
• เรือใบกำลังโต้คลื่น สื่อถึงพระฉัจฉริยภาพในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงได้รับชัยชนะจากการแข่งขันเรือใบในวันที่ 16 ธันวาคม 2510 ณ หาดพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งในวันนั้นได้กลายเป็นประวัติศาสตร์ของวงการกีฬาไทย และถูกกำหนดให้เป็น “วันกีฬาแห่งชาติ” ถึงทุกวันนี้
• ลายเส้นสีน้ำเงิน และสีฟ้า ลายเส้นเป็นเกลียวคลื่น สื่อถึงท้องทะเล ของจังหวัดชลบุรี ที่เป็นเมือง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะหาดบางแสน และหาดพัทยา รวมทั้ง ความอุดมสมบูรณ์ ในด้าน ธุรกิจที่ส่งผลให้จังหวัดมีความพร้อม ในการรับเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ชลบุรีเกมส์”
• สัญลักษณ์กีฬาแห่งชาติ สื่อถึงความสามัคคี กลมเกลียวของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ภายใต้ปรัชญาการกีฬาคือ “การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย”


ChonburiGames.com — the Official websiteสัญลักษณ์สัตว์นำโชค

จังหวัดชลบุรีจัดว่าเป็นเมืองชายทะเลภาคตะวันออก และโดยเหตุที่เป็นเมือง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จึงใช้ปลาฉลามเป็นสัญลักษณ์สัตว์นำโชค กำหนดให้เป็น 2 ตัวใช้ชื่อ “แสนสุข” และ “แสนสำราญ” เพื่อสื่อถึงชายทะเลหาดบางแสน ที่มุ่งเน้นให้คณะนักกีฬส สื่อมวลชล ตลอดจนเจ้า หน้าที่ และผู้มาเยือนมีความสุข สนุกสนาน และมีส่วนร่วมในการ แข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ชลบุรีเกมส์”

No comments:

Post a Comment