December 9, 2010

2006 — 'Sri Suphan Buri Games' the 25th National Para-Games • 'ศรีสุพรรณบุรีเกมส์' กีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25


"ศรีสุพรรณบุรีเกมส์"
การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๕
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
๑๖-๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๙

พิธีเปิดการแข่งขัน ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ เวลา ๑๘.๐๐ น.
ที่สนามกีฬากลาง จ.สุพรรณบุรี มี ดร.สุวิทย์ ยอดมณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน มี นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งสิ้น ๓,๕๓๗ คน แบ่งเป็น นักกีฬาชาย ๑,๙๑๐ คน นักกีฬาหญิง ๗๕๔ คน และเจ้าหน้าที่ ๘๗๓ คน กีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยจัดขึ้นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่สนาม กีฬาแห่งชาติ ได้รับการสนับสนุนจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหน่วยงานเอกชนร่วมบริจาคงบประมาณจัดแข่งขัน ปีแรกมีนักกีฬาเข้าร่วมทั้งหมด ๑๙๑ คน แข่งขัน ๔ กีฬา คือ ว่ายน้ำ กรีฑา เทเบิลเทนนิส และยิงธนู การแข่งขันได้จัดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เป็นครั้งที่ ๒๕ ปัจจุบันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยอยู่ภายใต้การดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทย การแข่งขันครั้งที่ ๒๕ มี ๑๗ ชนิดกีฬา รวม ๖๒๖ เหรียญทอง ประกอบด้วย กรีฑา ๓๐๒ ทอง โกลบอล ๓ ทอง เซปักตะกร้อ ๓ ทอง เทเบิลเทนนิส ๕๐ ทอง บอคเชีย ๑๕ ทอง แบดมินตัน ๑๖ ทอง เปตอง ๒๐ ทอง ฟุตบอล ๒ ทอง ยกน้ำหนัก ๒๑ ทอง ยิงธนู ๓๕ ทอง ยิงปืน ๒๔ ทอง ยูโด ๑๓ ทอง วอลเลย์บอล ๖ ทอง ว่ายน้ำ ๘๖ ทอง วีลแชร์เทนนิส ๖ ทอง วีลแชร์บาสเกตบอล ๔ ทอง วีลแชร์ฟันดาบ ๒๐ ทอง

สัญลักษณ์
กำแพงเมืองโบราณสุพรรณบุรี
เพื่อบอกถึงแหล่งโบราณคดีที่น่าสนใจของจังหวัดสุพรรณบุรี

สัตว์นำโชค
ปลาม้า ปลาน้ำจืดที่มีมากที่สุดในแม่น้ำสุพรรณบุรี หรือแม่น้ำท่าจีน

มีนักกีฬาจากกลุ่มสมาคม ชมรมกีฬา มูลนิธิ โรงเรียนสอนคนพิการร่วมประเทศที่เข้าเป็นสมาชิก และร่วมแข่งขันมากถึง ๑๑๓ แห่ง อาทิ มาจากสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด สมาคมกีฬาคนพิการ จ.นนทบุรี เป็นต้น

อนึ่ง สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยได้อนุญาตให้นักกีฬาคนพิการที่จะเดินทางไป แข่งขันกีฬาคนพิการ เฟสปิกเกมส์ ครั้งที่ ๙ ที่ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ ใช้รายการนี้อุ่นเครื่องในบางชนิดกีฬา ยกเว้น กลุ่มนักกีฬากรีฑาวีลแชร์เรซซิ่ง บางชนิดกีฬามีนักกีฬาคนพิการจากพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งล่าสุดที่กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ เข้าร่วม เช่น สายสุนีย์ จ๊ะนะ วีลแชร์ฟันดาบเหรียญทองประวัติศาสตร์ และสมชาย ดวงแก้ว เจ้าของ ๒ เหรียญเงินว่ายน้ำ จะแข่งขันในต้นสังกัดสมาคมกีฬาคนพิการ จ.นนทบุรี วาสนา กาบไม้จันทร์ โชว์ฝีมือยิงธนูเหรียญเงินให้สมาคมกีฬา จ.แพร่ อนึ่ง กกท.ได้จัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อคุ้มครองชีวิต ตลอดจนการบาดเจ็บระหว่างการแข่งขันให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคน เป็นระยะเวลา ๑ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ขอผู้แทนสมาคมกีฬาจังหวัดที่เข้าร่วมการแข่งขันให้จดบันทึกรายชื่อ ประวัตินักกีฬาที่มีฝีมือและสถิติการแข่งขันที่ดี และแจ้งรายชื่อให้สมาคมฯ เพื่อจะได้คัดเลือกตัวเข้าร่วมแข่งขันในรอบควอลิฟายในการแข่งขันกีฬาคนพิการ ระดับนานาชาติที่จะมีขึ้นในอีก ๑ -๒ ปี คือ การแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ ๔ ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในปี ๒๕๕๐ และการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ที่ประเทศจีน ในปี ๒๕๕๑ ต่อไป

No comments:

Post a Comment