December 9, 2010

2004 — 'Ratchaburi Games' the 34th Thailand National Games • 'ราชบุรีเกมส์' กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 34ราชบุรีเกมส์
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 34
18-28 ธันวาคม 2547


ตราสัญลักษณ์
• แสงไฟ สีเหลืองทอง แสดงถึง ความเจิดจ้า ความสง่างาม ตราทางการถูกจัดวางในตำแหน่งตัวหนังใหญ่ เพื่อเสนอเรื่องราวที่แสดงถึง "กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ"
• รูปคนเชิดหนัง ที่ดึงเส้นสายสีแดงและน้ำเงิน ของตราทางการมาประยุกต์ ผู้ที่จะเป็นคนเชิดนั้น จักต้องเป็นคนที่มีการฝึกซ้อม อดทน และมีความภาคภูมิใจ ถึงบทบาทที่กำลังนำเสนอ เสมือนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ตัวหนังสือทางการถูกออกแบบเป็นตัวอักขระสีฟ้า สีประจำจังหวัด มีเส้นสายพริ้วไหว สื่อแทนแม่น้ำแม่กลองสายสำคัญของจังหวัด เพื่อบ่งบอกถึงสถานที่จัดการแข่งขัน

ความหมายของตราสัญลักษณ์
ภาพตราสัญลักษณ์ได้แนวคิดมาจากการเชิดหนังใหญ่ มหรสพชั้นสูงซึ่งเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของจังหวัด ที่สามารถแสดงถึงเจตนารมณ์การเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี โดยศิลปะการเชิดหนังใหญ่ คนเชิดจักต้องมีการฝึกซ้อมอดทน และมีความภาคภูมิใจถึงบทบาทที่กำลังนำเสนอ เสมือนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน และอีกนัยหนึ่ง ยังเปรียบเสมือนชาวจังหวัดราชบุรี ในฐานะเจ้าของบ้าน ที่พร้อมให้ความร่วมมือร่วมใจ เพื่อการแข่งขันกีฬาแห่งชาติที่ประสบความสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีในบ้านของตนสัตว์นำโชค "มังกรแก้ว"

ความหมาย
1.มังกร เป็นสัตว์ที่ใช้เขียนลวดลายบนโอ่งที่ทำขึ้นใน จ.ราชบุรี ซึ่งโอ่งมังกรของ จ.ราชบุรี เป็นสินค้าดีเด่นของจังหวัด และเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายมานานแล้ว
2.มังกรแก้ว หมายถึง มังกรที่เป็นแก้วสารพัดนึก เป็นมังกรอันมีค่าล้ำ แสดงออกถึงความยินดีของชาวราชบุรี ที่ได้รับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ และมีความปรารถนาที่จะให้ทุกคนที่จะมาเยือนจังหวัดราชบุรีได้รับความสมหวัง ทุกประการ
3.มังกรแก้วสวมเสื้อ ราชบุรีเกมส์ ที่มีสัญลักษณ์ของการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ หมายถึงประชาชนในจังหวัดราชบุรี พร้อมใจกันสร้างพลังแห่งการกีฬาให้เกิดขึ้นในจังหวัด และร่วมพลังกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ราชบุรีเกมส์ 18-28 ธันวาคม 2547
รวบรวมข้อมูลโดย : คุณสุชาต จันทรวงศ์
ข้อมูลจาก: rb-sport.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment