May 19, 2011

[Medal] เหรียญที่ระลึก พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ • 2008 | Royal Cremation Ceremony Princess Galyani Vadhanaเหรียญที่ระลึกอนุสรณ์ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ลวดลายของเหรียญที่ระลึก
ด้านหน้า กลางเหรียญมีพระรูปสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ฉลองพระองค์ทรงสายสะพายและสายสร้อยแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ที่พระอังสาเบื้องซ้ายประดับเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๘ ชั้นที่ ๑ และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๙ ชั้นที่ ๑ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า "สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์"

ด้านหลัง กลางเหรียญมีรูปพระเมรุสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เบื้องล่างรูปพระเมรุมีข้อความว่า "๖ พฤษภาคม ๒๔๖๖" เป็นวันประสูติ และข้อความว่า "๒ มกราคม ๒๕๕๑" เป็นวันสิ้นพระชนม์ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า "อนุสรณ์พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ” และข้อความบอก "วัน....เดือน........ พ.ศ..." เป็นวันพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพระหว่างวันที่ 16 มิ.ย.-31 ก.ค. 2551 กรมธนารักษ์เปิดรับจองเหรียญที่ระลึกอนุสรณ์พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ และประชาชนชาวไทยอย่างอเนกอนันต์ ทรงเกื้อกูลอุปถัมภ์งานในหลายด้านอย่างต่อเนื่องตลอดพระชนมชีพของพระองค์
โดยเหรียญที่ระลึกมี 3 ประเภท ประกอบด้วย
1. เหรียญที่ระลึกทองคำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 26 มิลลิเมตร
น้ำหนัก 15 กรัม ราคาเหรียญละ 25,000 บาท
2. เหรียญที่ระลึกเงินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 มิลลิเมตร
น้ำหนัก 15 กรัม ราคาเหรียญละ 1,000 บาท
3. เหรียญที่ระลึกทองแดงรมดำพ่นทราย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 มิลลิเมตร
น้ำหนัก 13 กรัม ราคาเหรียญละ 50 บาท


ประชาชนสามารถจองได้ผ่านธนาคาร 17 แห่งทุกสาขาทั่วประเทศและหน่วยงานของกรมธนารักษ์ทุกจังหวัดทั่วประเทศ และผ่านระบบ e-Catalog ใน http://61.19.96.6/whatsnew/detail.php?id=150

No comments:

Post a Comment