March 18, 2011

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ • National Disaster Warning Centerจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ซึ่งเป็นภัยพิบัติที่ร้ายแรงที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียและประเทศไทยไม่เคยมีประสบการณ์ภัยพิบัติที่ร้ายแรง จากเหตุการณ์ครั้งนี้จึงทำให้ประเทศไทย มีผู้เสียชีวิตถึง 5,396 คนในจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งเป็นชาวต่างประเทศมีผู้บาดเจ็บ 8,457 คน สูญหาย 2,951 คน และเด็ก 880 คน กลายเป็นเด็กกำพร้านอกจากนี้ยังนำมาซึ่งความเสียหายขอ บ้านเรือน การเกษตร การประมง ปศุสัตว์ และธุรกิจ ทั้งนี้ยังไม่รวมความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม ที่ยังไม่ได้คำนวณออกเป็นตัวเลขอีกมาก โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ตั้งอยู่ บนถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และจัดให้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2548No comments:

Post a Comment