March 13, 2011

2010 — วันช้างไทย ครั้งที่ ๑๑ ณ ปางช้างแม่สา เชียงใหม่ • Thai Elephant Dayวันช้างไทย ครั้งที่ ๑๑
วันเสาร์ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓
ณ ปางช้างแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วันช้างไทย 2010: oknation.net/blog/akom/2010/02/entry-1

No comments:

Post a Comment