March 24, 2011

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ • CAD: Cooperative Auditing Department [Emblem]
ตราสัญลักษณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ภาพพระพิรุณ ประทับบนแท่นประทับ หัตถ์ซ้ายถือแว่นแก้วหัตถ์ขวาถือพระขรรค์ อันมีความหมายในทางตรวจสอบ สอดส่องดูแลตามภาระหน้าที่ของกรม ถัดไปเป็น นาค พาหนะของพระพิรุณ คือ พระพิรุณทรงนาคพระพิรุณสีกายขาวและสีขาวยังเป็นสีประจำกระทรวงด้วยลายประกอบในดวงตราเป็นเมฆฝน อันหมายถึงเป็นเจ้าแห่งน้ำความอุดมสมบูรณ์


Poster '.pdf' file: — CAD [Emblem]CAD Cooperative Auditing Department : — official website
No comments:

Post a Comment