January 30, 2012

[Stamp 2012 #962] พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน | H.M. the King, Teacher for the LandH.M. the King, Teacher for the Land Postage Stamp
พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน 

 ในวาระวันครู 16 ม.ค.55 จัดพิมพ์ 1 ล้านดวง ร่วมระลึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ และพระอัจฉริยภาพ ที่ทรงมีพระราชดำรัสอธิบายการป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.38 

วันที่ 13 ม.ค.55 นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ถวายพระราชสมัญญา "พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" ดังนั้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา และในวาระวันครู วันที่ 16 ม.ค.55 ศธ. จึงร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดทำตราไปรษณียากร "พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" เพื่อเป็นที่ระลึกเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์วโรกาสมหามงคลครั้งนี้ โดยแสตมป์ที่จัดทำขึ้น เป็นภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสอธิบายรายละเอียดวิธีการทำงาน การป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.38 แก่บุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 

ที่มา:สยามรัฐ 


"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถือว่าทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ซึ่งภาพบนแสตมป์ดังกล่าวจะทำให้คนไทยทั้งประเทศได้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพที่ทรงบำเพ็ญ เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม อีกทั้งยังทรงเป็นแบบอย่างแห่งความเป็นครูอย่างแท้จริง" 

นายเอนก กล่าวและว่า การจัดพิมพ์ตราไปรษณียากรเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้ จะจัดพิมพ์เพียง 1 ล้านดวงเท่านั้น โดยจะเปิดให้ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้เป็นเจ้าของแสตมป์ ซึ่งจัดจำหน่ายจำนวน 4 ดวงพร้อมแผ่นพับ "พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" ในราคาชุดละ 29 บาท และจำหน่าย 10 ดวง ในราคาชุดละ 59 บาท หรือหากต้องการเฉพาะแสตมป์สามารถซื้อได้ในราคาดวงละ 3 บาท โดยจะจัดจำหน่ายที่สำนักงานไปรษณีย์ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค.55 เป็นต้นไป พร้อมกันนี้จะจัดจำหน่ายในงานวันครูที่บริเวณหอประชุมคุรุสภา ศธ. และที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาด้วย โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2243-2777เลขาธิการ สกศ. กล่าวต่อไปว่า เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นห่วงเรื่องไม้ยางนา ที่ปัจจุบันมีจำนวนลดลง และประเทศไทยต้องนำเข้าจากต่างประเทศ จากเดิมที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก อีกทั้งไม้ยางนายังมีประโยชน์นานับประการ โดยเฉพาะเป็นต้นใหญ่ที่ให้ร่มเงา ตลอดจนสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อน และภาวะเลือนกระจกได้ ทาง ศธ.จึงได้ร่วมกับสำนักพระราชวัง สำนักนายกรัฐมนตรี และกรมป่าไม้ สนองพระราชดำริเพื่ออนุรักษ์ไม้ยางนา โดยจะนำกล้ายางนาที่เพาะพันธุ์จากสวนจิตรลดา มาแจกจ่ายให้แก่สถานศึกษาทั่วประเทศ และหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย ซึ่งในส่วนของ ศธ.จะนำร่องแจกในวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 14 ม.ค.นี้ ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้มอบต้นกล้าไม้ยางนา จำนวน 500 ต้นให้แก่ตัวแทนจากโรงเรียนต่างๆ พร้อมกันนี้คณะรัฐมนตรีจะนำต้นกล้าไม้ยางนาไปปลูกในงานพืชสวนโลก ที่ จ.เชียงใหม่ด้วย 


No comments:

Post a Comment