September 29, 2010

2010 — The Greatest of the Kings The Greetings of the Land 'on Tour'


The Greatest of the Kings The Greetings of the Land

กระทรวงมหาดไทย จัดโครงการ “เทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์” ประจำปี 2553 ใน 30 จังหวัดทั่วประเทศ 4 จังหวัดในภาคใต้ ได้แก่:

จังหวัดสงขลา — 29 กันยายน 2553 ณ สระบัว แหลมสมิหลา สงขลา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี — 3-5 พฤษภาคม 2553 งาน Southern Expo 2010 สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด
จังหวัดพัทลุง — 20 กรกฎาคม 2553 สนามหน้าศาลากลาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช — 24 กันยายน 2553

1 comment:

  1. Hd Wallpapers for free,sorted by categories.Easy to search hd wallpapers for your desktop background.Customize your background with cool hd wallpapers.hd wallpapers

    ReplyDelete