September 1, 2010

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 60 ประจำปี 2553 • Southern Excellence Fair 2010 — 60th Student Handicraft Expo: Southern Region @ Trang


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ปี ๒๕๕๓
"เสริมปัญญาเด็กไทย ใส่ใจคุณธรรม นำเทคโนโลยี"
๒๓ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
จังหวัดตรัง
จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดตรัง

บรรยากาศในพิธีเปิดงาน โดย trangzone.com

No comments:

Post a Comment