March 8, 2012

Samila Mermaid 2011 | the 57th IPSF World Congress • Hatyai, ThailandSamila Mermaid 2011 • The 57th IPSF World Congress

Samila Mermaid 2011, The 57th IPSF World Congress, Hatyai, Thailand คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สมาพันธ์นิสิตนักศึกษา เภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการ The 57th IPSF World Congress ระหว่างวันที่ 3-13 สิงหาคม 2554 ที่ โรงแรมหรรษา เจ.บี. อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีชื่องานว่า Samila Mermaid 2011, The 57th IPSF World Congress, Hatyai, Thailand


IPSF ย่อมาจาก International Pharmaceutical Students' Federation หรือ สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์นานาชาติ ซึ่งทุก ๆ ปี จะจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ในประเทศต่าง ๆ ซึ่งเป็นสมาชิก และในปีนี้ประเทศไทย โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ นำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย ต่าง ๆ ใน 50 ประเทศทั่วโลก มาร่วมงานประชุมและท่องเที่ยวในภาคใต้ เป็นเวลา 10 วัน

สำหรับในงานเลี้ยงต้อนรับและพิธีเปิดการประชุม ครั้งที่ 57 นี้ ได้จัดขึ้นที่ ห้องตะกั่วป่า โรงแรมหรรษา เจ.บี.โดยมี ดร.นิวัติ แก้วประดับ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดงาน บรรยากาศการต้อนรับอบอุ่นแบบไทย เช่น ขบวนรำกลองยาวบริเวณหน้างาน การคล้องมาลัยดอกกล้วยไม้ และการแสดงเอกลักษณ์ไทยต่าง ๆ บนเวที จากนั้นประธาน IPSF ได้ทำพิธีมอบธงของแต่ละประเทศที่ร่วมงาน ให้กับตัวแทนนักศึกษาเภสัชศาสตร์จากมหาวิทยาลัยของประเทศนั้น ๆ จำนวน 50 ประเทศ มีผู้ร่วมงานกว่า 400 คน นับเป็นครั้งแรกที่มีจำนวนผู้ร่วมงานมากที่สุดในประวัติศาสตร์การจัดงานของ ISPF ...


No comments:

Post a Comment