July 1, 2010

2007 — Commemorative Banknotes on the 80th Birthday Anniversary of HM the King
ธนบัตรที่ระลึก เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ ๒๕๕๐
วันจ่ายแลก วันที่ ๒๘ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐
เนื่อง ในวาระโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบแปดสิบบริบูรณ์ ในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

จุด เด่นของชุดธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติในหลวง 80 พรรษา ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ มีความพิเศษต่างจากธนบัตรทั่วไป คือจัดพิมพ์เป็นธนบัตรชุด 3 ชนิด ราคา ๑ บาท ๕ บาท และ ๑๐ บาท ไม่ตัดเป็นรายฉบับ มีรูปแบบย้อนยุค

"ด้านหน้า"
พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นภาพประธาน มีภาพพระครุฑพ่าห์อยู่ด้านบนตอนกลาง และภาพช้างไอราพตสามเศียรอยู่ด้านล่างมุมขวาของธนบัตรทุกชนิดราคา มีภาพพระราชพิธีที่สำคัญในรัชกาล ได้แก่
ราคา ๑ บาท ภาพการเสด็จออกสีหบัญชร ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2493
ราคา ๕ บาท ภาพการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยกระบวนพยุหยาตราสถลมารค ในพระราชพิธีมหามงคลเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญ พระชนมพรรษาครบ 3 รอบพระนักษัตร พุทธศักราช 2506
ราคา ๑๐ บาท และภาพการเสด็จออกมหาสมาคมในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พุทธศักราช 2549 เป็นภาพประกอบตามลำดับ

"ด้านหลัง"
เป็นภาพลำดับเรื่องราวอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่เมื่อทรงพระเยาว์จนถึงปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่ภายในโครงการตัวเลขไทย ๙ แบ่งเป็นดังนี้

ราคา ๑ บาท เป็นพระบรมสาทิสลักษณ์เมื่อทรงพระเยาว์ พระบรมสาทิสลักษณ์เมื่อครั้งเสด็จนิวัตประเทศไทย พ.ศ. 2488 และขณะทรงศึกษา ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ภาพตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ภาพพระครุฑพ่าห์ ภาพวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง และภาพพระตำหนักวิลล่าวัฒนา

ราคา ๕ บาท เป็นพระบรมสาทิสลักษณ์ที่เนื่องในการราชาภิเษกสมรส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก การทรงพระผนวช พระบรมสาทิสลักษณ์หมู่ การเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศเพื่อเจริญสัมพันธไมตรี พระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ภาพพระราชกรณียกิจ ภาพเครื่องบินทำฝนหลวง พระ บรมสาทิสลักษณ์ขณะทรงดนตรีและทรงงานจิตรกรรม

ราคา ๑๐ บาท เป็นพระบรมสาทิสลักษณ์ในพระราชพิธีสถาปนา เฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระบรมสาทิสลักษณ์พร้อมด้วยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภาพพระราชกรณียกิจ ภาพโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ภาพกังหันน้ำชัยพัฒนา และภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

กระดาษ
ในเนื้อกระดาษมี ลายน้ำรูปรัฐธรรมนูญประดิษฐานเหนือพานแว่นฟ้าอยู่ภายในวงกลมสีเหลืองอ่อน มองเห็นได้เมื่อยกธนบัตรขึ้นส่องดูกับแสงสว่าง และฝังแถบสีโลหะ(เทา) เมื่อสังเกตภายใต้รังสีเหนือม่วง จะเห็นหมวดอักษรและเลขหมายพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษสีแดง เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเรืองแสง และบริเวณลายน้ำจะปรากฏตัวเลขไทย ๘๐ เป็นสีเหลืองเรืองแสง และแถบสีโลหะ(เทา) ในเนื้อกระดาษเป็นสีเหลืองเรืองแสง เป็นต้น

ขนาด กว้าง x ยาว ๒๒.๙ x ๑๔.๗ เซนติเมตร
จำนวน 15,000,000 ชุด


No comments:

Post a Comment