July 31, 2011

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี สิ้นพระชนม์: ๒๕๕๔ • 2011: Her Royal Highness (HRH) Princess Bejaratana Rajasuda passed awayสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ได้เสด็จประทับรักษาพระอาการติดเชื้อในกระแสพระโลหิต ณ ตึก 84 ปี ชั้น 5 ด้านตะวันออก โรงพยาบาลศิริราชตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 แม้คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถ พระอาการประชวรได้ทรุดลงตามลำดับ และสิ้นพระชนม์เมื่อเวลา 16 นาฬิกา 37 นาที วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 รวมพระชันษา 85 ปี
ในหลวง-ราชินีสรงน้ำพระศพ: http://bit.ly/o5yhLM via @DailyNewsTwit

“ในหลวง-ราชินี” เสด็จฯ ทรงสรงน้ำพระศพ “เจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ” http://astv.mobi/AEK6gCkRoyal family performs bathing rites for late Princess Bejaratana

BANGKOK, July 28 - The members of the Thai royal family on Thursday performed the bathing rite for the late Princess Bejaratana Rajasuda at the Grand Palace's Phiman Rattaya Hall in the capital.
Their Majesties King Bhumibol Adulyadej and Queen Sirikit presided at the palace over the bathing rite in the hall.
Senior civil servants and state officials also participated in the ceremony, while the public were permitted to perform their bathing rites before the princess' portrait at the Grand Palace's Sahathai Samakom Pavilion on Thursday from 1-4pm.

ฉลองพระชนมายุ ๗ รอบ (๘๔ พรรษา) สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ • 2009 : 84th Birthday Anniversary of HRH Princess Bejaratanaฉลองพระชนมายุ ๗ รอบ (๘๔ พรรษา)
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

• 2009 : 84th Birthday Anniversary of HRH Princess Bejaratana

ความหมายของตราสัญลักษณ์
อักษรพระนาม พ.ร. ของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี อักษรสีทอง หมายถึงความเจริญพระชนมายุอันเป็นสวัสดิมงคลยืนยาวถึง ๘๔ พรรษา แสดงถึงพระจริยวัตรอันงามพิสุทธิ์ ยืนยงดังทองนพคุณอันโอภาส ที่ไม่อาจปรวนแปรสีเป็นอื่น ประดิษฐานในกรอบอาร์มประดับลายเฟื่องสีทอง พื้นสีม่วงซึ่งเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และประจำวันประสูติ พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ผู้เป็นพระชนกและพระชนนี (วันเสาร์) อักษรพระนามในรูปอาร์มนั้นประดิษฐานอยู่ภายใต้พระชฎามหากฐิน อันแสดงถึงพระอิสริยยศสมเด็จเจ้าฟ้า ประกอบพระอุณาโลมอุตราวรรต เลียนลักษณะเลข ๖ หมายถึงพระราชธิดาในรัชกาลที่ ๖ อยู่บนพระโคซึ่งเป็นเทพพาหนะของพระอิศวร สื่อความหมายว่าสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ เป็นพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเปรียบได้ดั่งพระอิศวรซึ่งทรงแบ่งภาคมาเป็นพระมหากษัตริย์ไทย และทรงเป็นเจ้าฟ้า ซึ่งในพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ พราหมณ์จะได้สวดสรรเสริญพระอิศวรและเปิดศิวาลัยไกรลาส เป็นราชประเพณีเฉพาะพระบรมวงศ์ผู้ทรงพระอิสริยยศนี้ พระโคนั้นทรงเครื่องอย่างพระโคต้น พื้นตัวขาว เป็นรูปประจำพระนักษัตรคือปีฉลู ประดับวลัยที่เขนง (เขา) ห้อยพู่อุบะหู ประดับตาบหน้า ตาบอก และตุ้งติ้งอุบะทอง ใบเทศที่ตะโพก เท้าหน้าและหลัง เขนงและกีบเท้าสีทอง คาดแถบแพรสีหงชาด (สีชมพู) อันเป็นสีประจำวันประสูติ (วันอังคาร) ของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ มีอักษรบอกงาน ความว่า “ฉลองพระชนมายุ ๗ รอบ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒” ตัวอักษรทองตัดขอบสีแสด ซึ่งเป็นสีที่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ โปรด ทั้งยังเป็นสีศรีของวันประสูติ

[Coin] เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระชนมายุ ๘๔ พรรษา • ๒๕๕๒ | 2009 • 84th Birthday Anniversary HRH Princess Bejarata


เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
พระชนมายุ ๘๔ พรรษา • ๒๕๕๒

| 2009 • 84th Birthday Anniversary HRH Princess Bejarata
[stamp] ตราไปรษณียากร ชุด ๘๔ พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี: ๒๕๕๒ • 2009: 84th Birthday Anniversary of Her Royal Highness Princess Bejaratanaตราไปรษณียากร ชุด ๘๔ พรรษา
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี: ๒๕๕๒
H.R.H. Princess Bejaratana's 84th Birthday Anniversary
Commemorative Stamp: 2009

Her Royal Highness Princess Bejaratana Ratsuda has served as a royal patroness to more than thirthy institutions and organizations wich involve education, public health, boy and girl scouting activities, activities of territorial defence volunteers and other charitable organizations. The Princess has also played an active role in promoting the name of King Vajiravudh.

H.R.H. Princess Bejaratana Ratsuda is dedicated to performing her duties, as was made evident in a speech given during her sixthy-first birthday celebrations on November 22nd, 1986 at Vajiravudh College. One part of it reads: "I would like to state to all of you that I shall devote myself to the good of country as a way of expressing my loyalty to His Majesty the King, who is the leader of our nation. Also, I shall, for the rest of my life, maintain the honourable status of a royal daughter of a Royal House of Chakri".H.R.H. Princess Bejaratana's 84th Birthday Anniversary Commemorative Stamp


แบบแรก (ก่อนการปรับแก้)

๘๐ พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี: ๒๕๔๘ • 2005: 80th Birthday Anniversary of Her Royal Highness Princess Bejaratana๘๐ พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี: ๒๕๔๘
• 2005: 80th Birthday Anniversary of Her Royal Highness Princess Bejaratana

[Coin] เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระชนมายุ ๘๐ พรรษา • ๒๕๔๘ | 2005 • 80th Birthday Anniversary of HRH Princess Bejarataเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
พระชนมายุ ๘๐ พรรษา • ๒๕๔๘

| 2005 80th Birthday Anniversary of Her Royal Highness Princess Bejaratana


เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระชนมายุ 80 พรรษา ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2548 เพื่อเป็นที่ระลึกและเฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าวกระทรวงการคลังจึงได้อนุมัติให้กรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสดังกล่าว จำนวน 3 ชนิดราคา ดังนี้

1. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเงิน ชนิดราคา 600 ประเภทธรรมดา
2. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกโลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท ประเภทธรรมดา
3. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกโลหะสองสี (สีขาวและสีทอง) ชนิดราคา 10 บาท ประเภทธรรมดากลางเหรียญมีพระรูปสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงฉลองพระองค์ชุดไทย ทรงสายสะพายและสายสร้อยแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ พระอังสาเบื้องซ้ายประดับเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 6 ชั้นที่ 1 เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 7 ชั้นที่ 1 และเหรียญรัตนภรณ์ รัชกาลที่ 9 ชั้นที่ 1 ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี" เบื้องล่างมีรูปลายไทย


กลางเหรียญมีอักษรพระนาม "พ.ร." ภายใต้พระมงกุฎขัตติยราชนารี และมีพระวชิระ ดอกบัว และดารารัศมีประดับอยู่โดยรอบ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "พระชนมายุ ๘๐ พรรษา ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘" เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า "๑๐ บาท"และข้อความว่า "ประเทศไทย" ตามลำดับ

วันที่ประกาศใช้ : 8 กุมภาพันธ์ 2549
ปีที่ผลิต 2549 จำนวน ไม่เกิน 1,000,000 เหรียญ

ผู้ออกแบบ (หน้า) : นายทรงวุฒิ คงวัน
ผู้ออกแบบ (หลัง) : นายทรงวุฒิ คงวัน
ผู้ปั้นแบบ (หน้า) : นายทัศวงศ์ โยเซฟ
ผู้ปั้นแบบ (หลัง) : นายทรงวุฒิ คงวัน


[stamp] ตราไปรษณียากร ชุด ๘๐ พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี: ๒๕๔๘ • 2005: 80th Birthday Anniversary of Her Royal Highness Princess Bejaratanaตราไปรษณียากร ชุด ๘๐ พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

Her Royal Highness Princess Bejaratana Rajasuda Sirisobha Bannavadi is the only duaghter of King Vajiravudh and Her Royal Highness Princess Suvadhana, Royal Consort of King Rama VI (Queen Suvadhana Phra Vora Raja Devi). She was born on Tuesday, November 24, 1925 (B.E. 2468). She has regulary and continuously devoted herself for social services and in services of His Majesty the King. Known for her kindness, she is very well-respected by all Thai people.80th Birthday Anniversary of Her Royal Highness Princess Bejaratana

ตรา: ฉลองพระชนมายุ ๖ รอบ (๗๒ พรรษา) สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี • 1997: 6th Cycle (72nd) Birthday Anniversary of HRH Princess Bejaratanaฉลองพระชนมายุ ๖ รอบ
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
• 1997: 6th Cycle (72nd) Birthday Anniversary of HRH Princ

ฉายโดยช่างภาพนิตยสารพลอยแกมเพชรเพื่อเชิญไปลงในนิตยสารฯ ฉบับฉลองพระชนมายุ ๖ รอบ

ฉลองพระชนมายุ ๖ รอบ (๗๒ พรรษา) สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี • 1997: 6th Cycle (72nd) Birthday Anniversary of HRH Princess Bejaratanaวันที่ 24 พฤศจิกายน 2540 เสด็จออก ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานน้ำพระมหาสังข์ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 6 รอบ

24 November 1997. His Majesty the King presiding over the Religious Ceremony to Mark Her Royal Highness Princess Bejaratana's 72nd Birthday Anniversary, at Chitralada Villa.

ฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ (๖๐ พรรษา) สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี • 1985: 5th Cycle (60th) Birthday Anniversary of HRH Princess Bejaratanaงานฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ (๖๐ พรรษา)
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๘
ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

The Celebrations of the 5th Cycle (60th) Birthday Anniversary of
Her Royal Highness Princess Bejaratana Rajasuda Sirisobha Bannavadi
24 November 1985

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ทรงหมอบเฝ้าฯ รับพระราชทานน้ำพระมหาสังข์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

24 November 1985. His Majesty the King presiding over the Religious Ceremony to Mark Her Royal Highness Princess Bejaratana ‘s 60th Birthday Anniversary, at the Temple of the Emerald Buddha.

โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา • Phetcharat Ratchasuda Schoolโรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา
• Phetcharat Ratchasuda School

หมู่ที่ 3 ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

โรงเรียนเพชรรัชต์ ในพระอุปถัมภ์ฯ • Petcharat Schoolโรงเรียนเพชรรัชต์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

ตราประจำโรงเรียน
พระมหาพิชัยมงกุฎและพระนามย่อเพชรรัชต์ อยู่เหนืออักษรย่อ พ.ร.
ความหมาย พระมหาพิชัยมงกุฎและพระนามย่อเพชรรัชต์
หมายถึง สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี องค์อุปถัมภ์โรงเรียน
ซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณ แก่เหล่าคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเพชรรัชต์ตลอดมา
อักษรย่อ พ.ร. หมายถึง พวกเราชาวเพชรรัชต์มีความสามัคคีไม่มีแตกแยกจากกัน ดังจะเห็นจากอักษร
พ และ ร ที่อยู่ซ้อนทับกัน
วงกลมล้อมรอบ หมายถึงขอบเขตระเบียบที่ชาวเพชรรัชต์ ยึดมั่นปฏิบัติตลอดไป


โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ • Sri Ayudhya School under the Royal Patronage of H.R.H. Princess Bejraratana Rajsuda


ตราประจำโรงเรียน
ตัวอักษรย่อ ศ.อ.
ภายใต้พระมหามงกุฏ และพระนามย่อ พ.ร.
ในสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

Sri Ayudhya School
under the Royal Patronage of H.R.H. Princess Bejraratana Rajsuda

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเขต 1 มีชื่อย่อว่า ศ.อ. ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2494 เดิมชื่อ โรงเรียนรางน้ำ ต่อมาในปีเดียวกัน หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตั้งชื่อโรงเรียนให้ใหม่ว่า โรงเรียนศรีอยุธยา
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงพระกรุณา รับไว้ในพระอุปถัมภ์ฯ เมื่อปี วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2542

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ • Sai Nam Peung Schoolโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา (หญิงล้วน) ขนาดใหญ่ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ก่อตั้งวันที่ 20 สิงหาคม 2504
ณ เลขที่ 186 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร"พ.ว.ว." โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมภ์ฯ : Petcharawut School"พ.ว.ว." โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ใช้อักษรย่อ "พ.ว.ว." เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักบริหารงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดทำการสอนระดับปฐมวัย (อนุบาลศึกษา) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นJuly 30, 2011

พระกรณียกิจ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี: วันคล้ายวันประสูติ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ • Royal Activities of HRH Princess Bejaratana - Birthday Anniversary: 1997


พระกรณียกิจ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
วันคล้ายวันประสูติ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๐
The Royal Activities of Her Royal Highness Princess Bejaratana
Royal Birthday Anniversary: 24 November 1997


๑๘ กันยายน ๒๕๓๓ ทรงฉายในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ ในวาระครบรอบ 75 ปี กำเนิดลูกเสือไทย
"Photograph taken on the occasion when His Majesty the King conferred the Boy Scout Citation Medal (Special Class) on Her Royal Highness Princess Bejaratana on the occasion of the 75 th Anniversary of the establishment of the Thai Boy Scout Movement,at Ruen Rudi Palace."

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๕ ทรงฉายในโอกาสพระราชทานพระวโรกาสให้สภาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเฝ้า ถวายปริญญาคหกรรมศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทางพัฒนาการครอบครัวและเด็ก ณ วังรื่นฤดี
"Her Royal Highness Princess Bejaratana photographed with the Rajamangala Institute of Technology Council,on the occasion of an addience granted to the Rajamangala Institute of Technology Council who presented Her Royal Highness with an Honorary Bachelor of Home Economics in Family and Child Development, at Ruen Rudi Palace."

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร
"Her Royal Highness Princess Bejaratana ,by Royal Command, represented His Majesty the King in presiding over the Wreath Laying Ceremony at the Royal Statue of King Rama VI, Lumpini Park, Bangkok."

๑๗ มิถุนายน ๒๕๓๕ พระราชทานทุนสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ แก่ผู้แทนโรงเรียนมัธยมศึกษาและวิทยาลัยพยาบาลทั่วประเทศ
Her Royal Highness Princess Bejaratana presenting Her Majesty Queen Sri Bajarindra's scholarships to representatives of various Secondary Schools for Girls and Nursing Colleges.

๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานประกาศนียบัตรและรางวัลแก่นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย
"Her Royal Highness Princess Bejaratana ,by Royal Command,represented His Majesty the King in presenting Certificates and Awards to students of Vajiravudh College, at the Conference Hall,Vajiravudh College."

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒ ทรงปลูกต้นไม้ในโอกาสเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลมาฆบูชา ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม
"Her Royal Highness Princess Bejaratana planting a tree during a visit to perform the Religious Rites on the occasion of Makha Puja Day at Wat Phra Pathom Jedi,Nakhon Pathom Province."

๑๔ มกราคม ๒๕๒๗ พระราชทานสิ่งของและเครื่องนุ่งห่มแก่เด็กนักเรียน ในโอกาสเสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎร จังหวัดเชียงใหม่
Her Royal Highness Princess Bejaratana presenting gift packages to school children during a visit to Chiang Mai Province.


๒๙ กรกฎาคม • วันภาษาไทยแห่งชาติ | 29 July • National Thai Language Day๒๙ กรกฎาคม - วันภาษาไทยแห่งชาติ
(Wan Phasa Thai Haeng Chat)

29 July, National Thai Language Day

[stamp] ตราไปรษณียากร ชุด อักษรไทย • the Thai Alphabet Postage Stampsตราไปรษณียากร ชุด อักษรไทย
เป็นแสตมป์ภาพพยัญชนะทั้ง ๔๔ ตัวในภาษาไทย ตั้งแต่ ก ไก่ ถึง ฮ นกฮูก พร้อมภาพประกอบลักษณะการออกเสียงของพยัญชนะแต่ละตัวรวม ๔๔ ดวงและสระตัวเลขไทยจัดพิมพ์รอบฟันแสตมป์

สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม - คำม่วน) • “เยือนนครพนม ชมสะพานข้ามโขง เชื่อมโยงอินโดจีน” | the 3rd Thai – Laos Friendship Bridge • Nakhon Phanom - Khammouanสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม - คำม่วน)

3 Thai – Laos Friendship Bridge
(Nakhon Phanom - Khammouan )

รางวัลชนะเลิศ : นายกิตติบดี บัวหลวงงาม กรุงเทพฯ


รางวัลรองชนะเลิศ : นายวีรพล พิรุณกาญน์ จังหวัดนครศรีธรรมราช


รางวัลรองชนะเลิศ : นายสุเทพ เรืองเสน กรุงเทพฯ

ผลการประกวดคำขวัญ
สะพานมิตรภาพ ไทย – ลาว แห่งที่ ๓ (นครพนม – คาม่วน)

รางวัลชนะเลิศ

“เยือนนครพนม ชมสะพานข้ามโขง เชื่อมโยงอินโดจีน”
ผลงาน : นางสาวชุติมา โชติมุข จังหวัดมุกดาหาร

รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล
“นครพนมร่วมคิด สร้างมิตรเพื่อนบ้าน สะพานไทย – ลาว”
ผลงาน : นางสาวสุภารัตน์ แก่นผิว จังหวัดนครพนม

“พระธาตุพนมศักดิ์สิทธิ์ สะพานเศรษฐกิจ ไทย - ลาว”
ผลงาน : จ่าเอกถนอมชัย หมอจีต จังหวัดนครพนม


ผลการตัดสินจินตทัศน์และคำขวัญสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 (นครพนม - คำม่วน)